• Аркус Асет Мениджмънт
    Корпоративен сайт на Аркус Асет Мениджмънт АД.
    Дружеството получава лиценза си през месец май 2013 и предлага услуги по управление на индивидуални портфейли, финансови консултации и др.