• ОББ Факторинг
    ОББ Факторинг

    Използвайки услугите на ОББ Факторинг, клиентите на банката могат да оптимизират различни аспекти от търговския си процес. Пакетът от финансови услуги включва поне два от следните компоненти: Финансиране на търговски вземания, Управление и събиране на търговски вземания, Кредитен контрол и Покритие на кредитен риск.

  • ОББ 2010

    Обновеният сайт на ОББ предлага лесен достъп до информацията в секции "Лични финанси", "Фирми", "Електронно банкиране", "Трежъри" и "Инвестиционно банкиране". Сайтът вече предлага и възможност за плащане на битови сметки. Обновена и подобрена е секцията "Електронно банкиране", която е съобразена с изискванията за ползваемост.