Аркус Асет Мениджмънт

Корпоративен сайт на Аркус Асет Мениджмънт АД.
Дружеството получава лиценза си през месец май 2013 и предлага услуги по управление на индивидуални портфейли, финансови консултации и др. Потребителитена сайта могат да получат информация за стойностите на дяловете на управляваните от Аркус Асет Мениджмънт договорни фондове, как да направят покупка или обратно изкупуване на дялове идр.
Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта

Подобни проекти