Българска Народна Банка

Основната цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя е единственият емисионен институт в България и поддържа налично паричното обращение.

БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Банката осъществява изследователска дейност, събира, обобщава и анализира статистически данни. От 1 януари 2007 г. с присъединяването на България към Европейския съюз Българската народна банка участва в Европейската система на централните банки.

За престижната българска институция The Mags разработи дизайн на сайта. В сайта може да бъде намерена информация за банкнотите и монетите в България, за платежната система, за финансовите пазари и банков надзор. На сайта има и силна медийна секция, в която се публикуват актуални финансови новини.

Виж уебсайта

Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта

Подобни проекти