Финансова къща Логос

Сайтът е представлява трите бизнес направления на компанията, всяка от които е асоциирана с определено понятие, илюстрирано с основните изображения на страниците, напр. „Кредитиране” – време, „ Корпоративни и бизнес консултации” – навигация, „Управление на валутен риск” – игра на шах. 
За разлика от тези илюстрации, подтикващи към асоциативно мислене, секцията „Нашата компания” е представена с изработени специално за сайта изображения, които са конкретни (напр. реалните сертификати на дружеството са окачени с рамки на „стената” в частта „Обща информация”) и съдържат елементи, които ясно насочват към профила на команията.
Сайтът е представлява трите бизнес направления на компанията, всяка от които е асоциирана с определено понятие, илюстрирано с основните изображения на страниците, напр. „Кредитиране” – време, „ Корпоративни и бизнес консултации” – навигация, „Управление на валутен риск” – игра на шах. За разлика от тези илюстрации, подтикващи към асоциативно мислене, секцията „Нашата компания” е представена с изработени специално за сайта изображения, които са конкретни (напр. реалните сертификати на дружеството са окачени с рамки на „стената” в частта „Обща информация”) и съдържат елементи, които ясно насочват към профила на команията.

Виж уебсайта     
Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта

Подобни проекти