Hausmeister

Хаусмайстер АД е модерна компания, която използва използвайки водещ немския опит и стандарти, за да предлага на динамичните градски клиети цялостни строителни, финансови и застрахователни решения за дома и офиса.
 
Разработеният от нас портал обединява и представя по индивидуален начин петте направления, в които се развива компанията.
Тъй като те са разнородни и достатъчно комплексни, то всяко едно от тези направления в друг случай би могло да представлява отделен сайт. В настоящия проект обаче те са добре подредени, лесно достъпни, логически ясно изградени  и стилистично хомогенни.
 
Следвайки основната мисия на Хаусмайстер „да спести времето и стреса на своите динамични и заети клиенти”, сайтът е изпълнен с множество полезни инструменти:
- удобна форма за заявка за оглед за ремонт, индикираща времеви диапазон за посещение;
-          заявка за оределен вид услуга в областта на интериорния дизайн, насочена към конкретно помещение;
-          калкулатор за ремонт, насочен към различни категории услуги;
-          кредитен калкулатор и форма за кандидатстване за кредит онлайн,
-          селектор за готови решения, представящ резултати съгласно зададена квадратура и ценови диапазон.
Всички тези инструменти, освен че са разположени в страниците на направлението, за което се отнасят, са удобно поместени и в блок с инструменти – постоянно видим на сайта.
 
Сайтът е изграден на модулен принцип, така че всяка една страница може да се изгражда и моделира от администратора по индивидуален начин, съдържанието е впечатляващо богато и в трите езикови версии, дизайнът е адаптивен.  
Разработеният от нас портал обединява и представя по индивидуален начин петте направления, в които се развива компанията.
Те са разнородни и достатъчно комплексни, в друг случай всяко от тях би могло да представлява отделен сайт, но в настоящия проект те са добре подредени, лесно достъпни, логически ясно изградени  и стилистично хомогенни.
 
Следвайки основната мисия на Хаусмайстер „да спести времето и стреса на своите динамични и заети клиенти”, сайтът е изпълнен с множество полезни инструменти:
  • удобна форма за заявка за оглед за ремонт, индикираща времеви диапазон за посещение;
  • заявка за определен вид услуга в областта на интериорния дизайн, насочена към конкретно помещение;
  • калкулатор за ремонт, насочен към различни категории услуги;
  • кредитен калкулатор и форма за кандидатстване за кредит онлайн,
  • селектор за готови решения, представящ резултати съгласно зададена квадратура и ценови диапазон.
Всички тези инструменти, освен че са разположени в страниците на направлението, за което се отнасят, са удобно поместени и в блок с инструменти – постоянно видими на сайта.
 
Сайтът е изграден на модулен принцип, така че всяка страница може да се моделира от администратора по индивидуален начин. Съдържанието е впечатляващо богато и в трите езикови версии, а дизайнът - адаптивен.  
Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта