Сметна палата

Създаването на концепция за сайт на институция, каквато е Сметната палата, налага съобразяване с редица особености, наложени от специфичната дейност и имидж на клиента. В рамките на този проект, едновременно с изискването за по-съвременен изглед, бяха поставени две важни цели:

  • Достъпност на информация от потребителите.

 С оглед нарастналата необходимост от бърз достъп до информация, сайтът трябваше да предостави възможност за лесен преглед на огромния архив от документи, които се публикуват. За реализирането на тази цел добавихме допълнително категоризиране на документите, създадохме функция за търсене по няколко важни критерия и, заедно с екипа на Сметната палата, обновихме цялостната структура на сайта.

  • Административна част, осигуряваща голяма гъвкавост при публикуване и редактиране на информация.

 С изпълнението на тази цел дадохме възможност на екипа на Сметната палата да реагира бързо и адекватно на възникнали промени в приоритетите за публикуване на съдържание в сайта.

Така реализираният краен продукт е много гъвкав и динамичен, отговарящ изцяло на поставеното задание.

Виж уебсайта 

Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта

Подобни проекти