ОББ Факторинг

Използвайки услугите на ОББ Факторинг, клиентите на банката могат да оптимизират различни аспекти от търговския си процес. Пакетът от финансови услуги включва поне два от следните компоненти: Финансиране на търговски вземания, Управление и събиране на търговски вземания, Кредитен контрол и Покритие на кредитен риск. Чрез инфографики на сайта са обяснени ползите от използването на новата услуга на банката. Сайтът е разделен на секциите "Ползи", "Технология на сделката", "Защо ОББ Факторинг", "Как да стартираме" и "Често задавани въпроси".


Виж уебсайта
Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта

Подобни проекти