OMS

С над десет години опит Operation Management Services е българският лидер в разработването и изграждането на мощности  и предоставяне на услуги на пазара за енергия от възобновяеми източници – вятър, слънце, биомаса.
Клиентът ни разполагаше със значителен архив от изображения, документирали работата по различни проекти, които следваше да представляват основен акцент на сайта. Това ни накара да мислим за начин те да бъдат показани по атрактивен начин, като същевременно поместим  на един екран - без скрол - не малко информация за сферата на дейност и компетенциите на компанията в различните области, за партньори и референции, секция за видео-материали.
Срокът за крийетив и разработване на проекта беше общо един месец, така че всички стъпки бяха извършени максимално бързо и ефективно.  Понастоящем OMS разполагат с модерен сайт, презентиращ  дейността на компанията по максимално пригледен начин, а административният панел е много удобен – сайтът разработен с използването на Umbraco – система, базирана на .Net платформата.
С над десет години опит Operation Management Services е българският лидер в разработването и изграждането на мощности  и предоставяне на услуги на пазара за енергия от възобновяеми източници – вятър, слънце, биомаса.Клиентът ни разполагаше със значителен архив от изображения, документирали работата по различни проекти, които следваше да представляват основен акцент на сайта.

Това ни накара да мислим за начин те да бъдат показани по атрактивен начин, като същевременно поместим  на един екран - без скрол - не малко информация за сферата на дейност и компетенциите на компанията в различните области, за партньори и референции, секция за видео-материали.Срокът за крийетив и разработване на проекта беше общо един месец, така че всички стъпки бяха извършени максимално бързо и ефективно.

Понастоящем OMS разполагат с модерен сайт, презентиращ  дейността на компанията по максимално пригледен начин, а административният панел е много удобен – сайтът разработен с използването на Umbraco – система, базирана на .Net платформата.

Виж уебсайта   
Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта

Подобни проекти