Business Globus

www.businessglobus.com или бизнес молът, както обичаме да го наричаме ние.  Сайтът, който създадохме на Drupal, е арена за всеки, който търси или предлага готова бизнес идея, активи или франчайзинг. Таргетът, към който е ориентиран сайтът са предимно чуждестранни потребители от Великобритания, Ирландия, Канада, Америка, Нова Зеландия и Австралия. 
Всеки един бизнес ентусиаст може да си създаде собствен профил, през който да публикува обяви с конкретна насоченост  – продажба на бизнес, недвижимост или франчайзинг. От своя страна търсещите бизнес възможности биха могли да се абонират за определен брой обяви, като с помощта на календар могат да синхронизират лотовете си от абонаменти, които могат също така и да окрупняват. При закупуване на определен брой обяви, в зависимост от месторегистрацията на клиентите и техния статус (физическо/юридическо лице), те получават коректна фактура по отношение на дължимия ДДС.
Тръсачката в сайта е свързана с множество и удобни филтри, като цените на обявите се превалутират в зависимост от избраната валута за търсене. При интерес, всеки посетител може да установи връзка със съответния продавач посредством функция за изпращане на съобщения. Посетителите имат възможност и да изберат и запаметяват  обяви с цел разглеждането им за по-късен етап, без да е необходима регистрация.
www.businessglobus.com или бизнес молът, както обичаме да го наричаме ние.  Сайтът, който създадохме на Drupal, е арена за всеки, който търси или предлага готова бизнес идея, активи или франчайзинг.
Таргетът, към който е ориентиран сайтът са предимно чуждестранни потребители от Великобритания, Ирландия, Канада, Америка, Нова Зеландия и Австралия. 

Всеки един бизнес ентусиаст може да си създаде собствен профил, през който да публикува обяви с конкретна насоченост  – продажба на бизнес, недвижимост или франчайзинг. От своя страна търсещите бизнес възможности биха могли да се абонират за определен брой обяви, като с помощта на календар могат да синхронизират лотовете си от абонаменти, които могат също така и да окрупняват. При закупуване на определен брой обяви, в зависимост от месторегистрацията на клиентите и техния статус (физическо/юридическо лице), те получават коректна фактура по отношение на дължимия ДДС.

Търсачката в сайта е свързана с множество и удобни филтри, като цените на обявите се превалутират в зависимост от избраната валута за търсене. При интерес, всеки посетител може да установи връзка със съответния продавач посредством функция за изпращане на съобщения. Посетителите имат възможност и да изберат и запаметяват  обяви с цел разглеждането им за по-късен етап, без да е необходима регистрация.
Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта

Подобни проекти