Sofia Answers

През месец ноември 2012 г. Siemens България в партньорство със Столична община стартира проект, насочен към студенти с интерес в техническите специалности. 

Целта на кампанията бе да поощри участниците да доразвият и интегрират в картата на София иновативни решения на Siemens за развитие на градската инфраструктура, свързани с намаляване на вредните емисии и подобряване на енергийната ефективност.

За да отговорим на основната идея на клиента, ние интеграхме в сайта онлайн инструмента Google Maps с възможност за добавяне на обекти на Siemens (Пинове).

Зад всеки един пин стои описание на решения, които Siemens предлага в различните подтеми – мобилност, иновативни сгради, фабрика на бъдещето, възобновяеми енергийни източници в града. Картата служи за ориентир на кандидатите в конкурса, така че те да използват посочените решения в разработването на собствените си проекти.

И още: на тази ЕДНА страница поместихме всички необходими на участниците и организаторите на конкурса инструменти:

 

          Обща информация за проекта;

          Как да участвам – регламент и документи;

          Новини;

          Информация за журито;

          Информация за наградите;

          Форма за контакт...

 

Поради многото получени запитвания и идеи, срокът на кампанията бе удължен, а с това и оценяването на проектите и официалната церемония по награждаването на победителите към момента се пазят в тайна.

Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта

Подобни проекти