Министерски съвет

Порталът за обществени консултации на Министерския съвет дава възможност на държавните институции да публикуват проекти на нормативни актове и стратегически документи и да ги подложат на обществено обсъждане, преди те да бъдат официално приети. 
Порталът цели повишаване на степента на информираност на гражданите и насърчаване на тяхното активно участие в процеса на разработване на политики.
Всяка институция има децентрализиран достъп до портала и може да публикува документите, по които се предвиждат обществени консултации. 
В секцията „Стратегически документи“ е представена информация за всички стратегически документи на централно ниво, както и за основните на областно и общинско ниво в Република България- цялата налична информация за одобрените политики.
Секцията „Публикации“  е полезна и дава възможност за възползване от чуждия опит чрез достъп до богати бази данни с информация, а в дискусионния форум „Днес обществото решава“  се организират дебати по важни за обществото теми. 
Порталът е създаден по проект, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет” и подкрепя присъединяването на Република България към Глобалната инициатива за партньорство за открито управление
Порталът за обществени консултации на Министерския съвет дава възможност на държавните институции да публикуват проекти на нормативни актове и стратегически документи и да ги подложат на обществено обсъждане, преди те да бъдат официално приети. 
Порталът цели повишаване на степента на информираност на гражданите и насърчаване на тяхното активно участие в процеса на разработване на политики.
Всяка институция има децентрализиран достъп до портала и може да публикува документите, по които се предвиждат обществени консултации. В секцията „Стратегически документи“ е представена информация за всички стратегически документи на централно ниво, както и за основните на областно и общинско ниво в Република България- цялата налична информация за одобрените политики.
Секцията „Публикации“  е полезна и дава възможност за възползване от чуждия опит чрез достъп до богати бази данни с информация, а в дискусионния форум „Днес обществото решава“  се организират дебати по важни за обществото теми. Порталът е създаден по проект, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет” и подкрепя присъединяването на Република България към Глобалната инициатива за партньорство за открито управление.

Виж уебсайта    
Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта

Подобни проекти