Emeka

In the brand new website of  Emeka, created by The Mags, the presentation of the products is done by the teddy bear Emecho, who is actually the brand messenger. Emecho is kind and jolly bear, that brings positive associations with the brand.

The types of products are presented in separate pages. Each page is colorful and leaves a feeling of clarity and freshness. For the youngest friends of Emeka, we have created  the section  “Emekaland “, where kids could find fun things such as wallpapers with Emecho, school timetables etc. 

The types of products are presented in separate pages. Each page is colorful and leaves a feeling of clarity and freshness. For the youngest friends of Emeka, we have created  the section  “Emekaland “, where kids can find fun things such as wallpapers with Emecho, school timetables etc.Представянето на продуктите е ориентирано към посланика на марката - мечето Емечо, което е любопитно и игриво, пълничко и леко непохватно, по детски наивно и добро, и винаги готово за нови приключения. Също така е и безстрашно и мъдро… или поне му се иска да е такъв. 
Всяка категория продукти е представена на една страница, навигирането през която е ориентирано към търсеният забавен момент в сайта.
Интересна секция от сайта представлява "Емекаланд", която предоставя възможност на потребителите да се забавляват - да разглеждат клипове, албуми със снимки, да изтеглят програма за училище или тапети за екрани на устройствата, които използват.

In the brand new website of  Emeka, created by The Mags, the presentation of the products is done by the teddy bear Emecho, who is the brand messenger. Emecho is kind and jolly bear, that brings positive associations with the brand.

The types of products are presented in separate pages. Each page is colorful and leaves a feeling of clarity and freshness. For the youngest friends of Emeka, we have created  the section  “Emekaland “, where kids can find fun things such as wallpapers with Emecho, school timetables etc. 

Project information

Similar projects